Disclaimer
 
De gespreksadviezen die u op deze website vindt zijn slechts hulpmiddelen en zijn geen "evidence based best practice". Hoewel de samensteller grote zorgvuldigheid heeft betracht bij het selecteren en presenteren van de informatie op deze website, wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor mogelijke onjuiste informatie, verkeerd gebruik van informatie of voor gebruik van deze informatie door personeel of personen die hiertoe niet gekwalificeerd zijn en de schade die daaruit voort kan komen.
De samensteller van deze website adviseert om voorafgaande aan het gebruik van de gespreksadviezen te overleggen met uw collega verpleegkundigen of met de behandelend arts of psycholoog van uw patiënt.
 
home disclaimer pagina printen naar boven